مستربچ های رنگی سیبا پلیمر کبیر

رنگ آمیزی پلاستیک ها تنها با مستربچ امکان پذیر است؟

امروزه مستربچ ها یک عضو جدانشدنی در فرایند تولید محصولات پلاستیکی است که رشد روزافزون کیفیت و تنوع این محصولات دنیای صنعت پلاستیک را متحول کرده است. مستربچ ها محصولاتی هستند که در آن پیگمنت (پودر رنگ)ها با مواد آلی و دیگرمواد افزودنی طی فرایندی مذاب شده و با یک ترموپلاستیک پایه مخلوط میشود. این پایه ترموپلاستیک می‌تواند یکی از انواع پلی‌اتیلن ها پلی‌پروپلین پلی‌استاین و دیگر پلیمر های صنعتی باشد
از آنجا که مستربچ ها برای تعداد محدودی از پلاستیک های پر مصرف صنعتی ساخته می شوند,لازم است در مورد توانایی رنگ آمیزی پلاستیک ها با رنگ دانه نیز اطلاعاتی ارائه کرد.
بنابر ماهیت شیمیایی پلاستیک می توان رنگ مورد نظر را برای آن انتخاب نمود

فرایند تولید مستربچ:

برای اختلاط رنگ و افزودنی با پایه پلیمری و تولید مستربچ از اکسترودر دو پیچه همسو گرد نیز استفاده می گردد.

این فرایند شامل: وزن کردن, وارد کردن خوراک, انتقال, ذوب کردن, پخش کردن و همگن کردن, خارج کردن گازهای مزاحم , فیلتر کردن و گرانول کردن می باشد.

اختلاط شامل ۴ مرحله است:

مرطوب کردن پیگمنت افزودنی و پرکننده
مخلوط کردن و پخش کردن پیگمنت و افزودنی در پلیمرپایه
توزیع پیگمنت,افزودنی و پرکننده در مذاب پلیمری
پایدار کردن این مخلوط و جلوگیری از گلوله یا کلوخه شدن

گالری تصاویر