قطعات و ظروف پلاستیکی

ظروف یکبار مصرف (Thermoforming)

مستربچ سفید

قطعات پلاستیکی تزریقی و بادی

مستربچ سفید – مستربچ های رنگی – افزودنی ها

قطعات و ظروف روتومولدینگ

مستربچ سفید – مستربچ های رنگی – افزودنی ها

صنایع لوله و اتصالات پلیمری

مستربچ سفید – مستربچ های رنگی

صنایع نساجی و ریسندگی

انواع الیاف پلی استر و پلی پروپیلن

مستربچ سفید – مستربچ های رنگی – افزودنی ها

محصولات بدون بافت (Non-Woven)

مستربچ سفید – مستربچ های رنگی – افزودنی ها

صنایع فیلم و بسته بندی

فیلم های BOPP

مستربچ سفید – افزودنی ها

فیلم های پلی اتیلنی

مستربچ سفید – مستربچ های رنگی – افزودنی ها

فیلم کشاورزی و گلخانه

افزودنی ها

گونی های پلی پروپیلنی وRaffia
مستربچ سفید – مستربچ های رنگی – افزودنی ها